Elektronikus alvállalkozói nyilvántartás


Az elektronikus alvállalkozói nyilvántartás egy meghatározott építési beruházás megvalósításában résztvevő vállalkozó kivitelezők szerződéses láncolatban fennálló elhelyezkedésének és meghatározott szerződéses adatainak, megjelenítésére szolgál. Az építtetői fedezetkezelő az ellenérték kifizetésével kapcsolatos feladatait a nyilvántartás alapján végzi.

Működtetésének célja

Meghatározott feltételek fennállása esetén a szerződésszerűen teljesítő alvállalkozó kivitelező részére a munkája ellenértékének kifizetését biztosítani olyan építőipari kivitelezés megvalósítása esetén, amelynél a kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint építtetői fedezetkezelő közreműködése kötelező. Az építtetői fedezetkezelő azonban az alvállalkozó kifizetési igényének teljesítése érdekében kizárólag akkor tud fellépni, ha az alvállalkozó kivitelező az általa a szerződéses partnerétől kért és az építési szerződésében feltüntetett belépési kódja segítségével gondoskodik a megállapodás szükséges adatainak rögzítéséről.

Az alapfeladaton túl lehetőség van a kivitelezéshez kapcsolódó különböző értesítések, jelzések küldésére a Fedezetkezelő és az Alvállalkozó között. Beépítésre kerültek tovább a fedezetkezelés megfelelő működést elősegítő automatikus funkciók, így pl. az alvállalkozó fizetési határideje nem haladhatja meg az építtetővel szerződő fővállalkozó kivitelező fizetési határidejét. Az alvállalkozó azonnal visszajelzést kap arról, ha az ellenszolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelező vállalkozói díja kisebb, mint a teljesítésben résztvevő alvállalkozók összes vállalkozói díja.

A nyilvántartás adatainak megjelenítése

Az elektronikus alvállalkozó nyilvántartás internet alapú működtetését az építtetői fedezetkezelő köteles biztosítani. Az építtetői fedezetkezelő az építtetővel fedezetkezelési szerződést köt, amelynek alapján megnyitja a fedezetkezelői számlát és az adott építési beruházás elkülönített alvállalkozói nyilvántartását. A fővállalkozó kivitelező adatlapján rögzíti a létrejött építési szerződés adatait továbbá személyre szóló, egyszer használatos belépési kódot biztosít a fővállalkozó kivitelező és az építtető részére. Az építési szerződés hatályosulásának feltétele az építtetői fedezetkezelő adatainak, a fedezetkezelői számlaszámnak és a fővállalkozó kivitelező belépési kódjának feltüntetése a szerződésben. A szerződésmódosítás következtében megváltozott szerződéses adatokat az építtetői fedezetkezelő jogosult és köteles az alvállalkozói nyilvántartásban módosítani.

A Fővállalkozó kivitelezőnek az egyszer használatos belépési kódjával saját egyedi azonosítót kell generálnia, mellyel beléphet a nyilvántartásba. A fővállalkozó kivitelező adatlapjának adatait az építtető és az építtetői Fedezetkezelő láthatja. A fővállalkozó kivitelező adatlapjának „teljesítésigazolással elismert számlázható összeg” rovatát – a kivitelezés szerződés szerinti meghatározott szakaszának teljesítését követően – az építési műszaki ellenőr tölti ki. Ezt követően a teljesítésigazolás alapján kiállított számla benyújtásának idejét a fővállalkozó kivitelező rögzíti.

A fővállalkozó (vállalkozó) kivitelezőnek az alvállalkozóval történő szerződéskötése esetén, az alvállalkozói nyilvántartásban a saját adatlapján található „alvállalkozói belépési kód generálása” fül segítségével belépési kódot kell kezdeményeznie és ezt az alvállalkozói építési szerződésben megadnia az alvállalkozó részére. Az alvállalkozó kivitelezőnek e belépési kóddal saját egyedi azonosítót kell generálnia, mellyel beléphet a nyilvántartásba és megnyithatja saját adatlapját. Az alvállalkozó kivitelezőnek a saját alvállalkozói szerződése alapján kell kiállítania az alvállalkozói nyilvántartó adatlapját. A nyilvántartó adatlapban a csillaggal jelölt részek kitöltése mindenképpen szükséges ahhoz, hogy az adatok rögzítése érdekében a folyamatok a következő szintre kerülhessenek. Az adatok végleges rögzítésére, az ellenszolgáltatásra kötelezett fél a szerződés adatainak a szerződéssel egyezőségét igazoló jóváhagyásával kerül sor. A szerződésmódosítás következtében (pl. pótmunka) megváltozott szerződéses adatokat az alvállalkozó kivitelező köteles az alvállalkozói nyilvántartásban módosítani, a végleges rögzítéséhez pedig – hasonlóan a szerződés adatainak felviteléhez – az ellenszolgáltatásra kötelezett szerződő fél hozzájárulása kell. Az alvállalkozói adatlap adatainak bármilyen irányú megváltoztatásához mindkét szerződő fél hozzájárulása szükséges. Az alvállalkozó kivitelező adatlapjának „teljesítésigazolással elismert számlázható összeg” rovatát a kivitelezés szerződés szerinti meghatározott szakaszának teljesítését követően az ellenszolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője tölti ki. Ezt követően a teljesítésigazolás alapján kiállított számla benyújtásának idejét az alvállalkozó kivitelező rögzíti.

Az alvállalkozó kivitelező kitöltött adatlapjának adatait – a vállalkozói díj kivételével – az építtető, az építtetői fedezetkezelő és a vállalkozói láncolatból mindazok a vállalkozó kivitelezők láthatják, akik által vállalt kivitelezési munkák megvalósításában az alvállalkozó részt vesz. A vállalkozói díj – az építtető kivételével – számukra akkor jelenik meg, ha az ellenszolgáltatásra kötelezett számlát nyújtott be és a teljesítésigazolás alapján kiállított alvállalkozói számlát nem egyenlítette ki, vagy az alvállalkozó kivitelező a teljesítésigazolás tartalmát, a teljesítésigazolás kiadásától számított nyolc napon belül vitatja. Az alvállalkozó kivitelező adatlapján rögzített adatok teljes körét az alvállalkozó kivitelezővel szerződéses viszonyban álló, ellenszolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelező mindvégig láthatja.

A nyilvántartáshoz kapcsolódó feladatok

A vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező – az alvállalkozói nyilvántartás adatai alapján – a vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozó kivitelező esedékes számlája kiegyenlítéséből köteles visszatartani

a) az alvállalkozó kivitelező teljesítésében részt vevő további alvállalkozó kivitelező által – a teljesítésigazolás alapján – számlázott, de részére határidőre ki nem egyenlített követelésének megfelelő összeg,

b) az alvállalkozó kivitelező teljesítésében részt vevő további alvállalkozó kivitelező által – amennyiben a teljesítésigazolás kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül az alvállalkozói nyilvántartásban jelezve vitatja a felelős műszaki vezető által kiadott teljesítésigazolás tartalmát – megjelölt ellenérték, de legfeljebb a részére járó adott teljesítési szakasz szerződésben rögzített ellenértéke és a teljesítésigazolásban jóváhagyott összeg közti különbözetnek megfelelő összeg
kifizetését.

Az építtetői fedezetkezelő – az alvállalkozói nyilvántartás adatai alapján – a fővállalkozó kivitelező esedékes számlája kiegyenlítéséből köteles

a) visszatartani a szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozó által a teljesítésigazolás alapján számlázott, de részére határidőre ki nem egyenlített követelésnek megfelelő összeg,

b) harminc napra felfüggeszteni a szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelező által – amennyiben a teljesítésigazolás kézhez vételétől számított nyolc munkanapon belül az alvállalkozói nyilvántartásban jelezve vitatja a felelős műszaki vezető által kiadott teljesítésigazolás tartalmát – megjelölt ellenérték, de legfeljebb a részére járó adott teljesítési szakasz szerződésben rögzített ellenértéke és a teljesítésigazolásban jóváhagyott összeg közti különbözetnek megfelelő összeg
kifizetését.

Az ellenszolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelező az alvállalkozói nyilvántartás figyelembe vételével köteles biztosítani, hogy a vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozó kivitelező, a teljesítéséről (részteljesítéséről) kiállított számlája benyújtásának időpontjáig a teljesítésben (részteljesítésben) megjelenő – vele szerződéses viszonyban álló – további alvállalkozó kivitelezők teljesítésének (részteljesítésnek) pénzügyi elszámolását elvégezze.

Az építtetői fedezetkezelő az alvállalkozói nyilvántartás figyelembe vételével köteles biztosítani, hogy a fővállalkozó kivitelező, a teljesítéséről (részteljesítéséről) kiállított számlája benyújtásának időpontjáig a teljesítésben (részteljesítésben) megjelenő – vele szerződéses viszonyban álló – alvállalkozó kivitelezők teljesítésének (részteljesítésnek) pénzügyi elszámolását elvégezze.

Tájékoztatás, figyelmeztetés egyéb tényekről

Amennyiben az építtető nem helyezi határidőre a fővállalkozó kivitelező teljesítésének (részteljesítésének) szerződés szerint fedezetét az építtetői fedezetkezelő rendelkezése alá, az építtetői fedezetkezelő haladéktalanul értesíti az alvállalkozói nyilvántartásban szereplő összes alvállalkozó kivitelezőt. Ugyancsak értesíteni köteles az összes alvállalkozó kivitelezőt, ha az építtető pótolja a fedezetbiztosítási kötelezettségét.

Az építtetői fedezetkezelő köteles haladéktalanul értesíteni az alvállalkozói nyilvántartásban szereplő összes alvállalkozó kivitelezőt az építtető és fővállalkozó kivitelező közötti építési szerződés megszűnéséről.

Az építtetői fedezetkezelő a fővállalkozó kivitelező kifizetéséből történő visszatartásáról haladéktalanul értesíti azt az alvállalkozót, aki a ki nem egyenlített követelés fennállását jelezte.

Ha az vállalkozó kivitelező teljesítésének (részteljesítésének) szerződés szerinti ellenértékét a teljesítésben részt vevő – a vállalkozó kivitelezővel szerződött – alvállalkozók teljesítésének ellenértéke meghaladja, részükre az alvállalkozói nyilvántartás automatikusan jelzi a túllépés tényét és összegét.


Útmutatók, kézikönyvek


Rövidített tájékoztató, képernyőképekkel | Informations about trustee system with pictures
Dokumentum megnevezéseDokumentum méreteUtolsó módosítás ideje
PDF Rövidített felhasználói tájékoztató képernyőképekkel867.03 KByte2019.01.25 13:53:28
PDF Informations about trustee system with pictures616.21 KByte2019.01.25 13:53:28


Útmutatók, kézikönyvek alvállalkozók és ellenszolgáltatásra kötelezett vállalkozók számára
Dokumentum megnevezéseDokumentum méreteUtolsó módosítás ideje
PDF E-fedezetkezelő alkalmazás felhasználói leírása2.38 MByte2019.01.25 13:35:49
PDF Egyszer használatos jelszó megváltoztatásának folyamata143.40 KByte2019.01.25 13:36:33


Útmutatók, kézikönyvek építtetők számára
Dokumentum megnevezéseDokumentum méreteUtolsó módosítás ideje
PDF E-fedezetkezelő alkalmazás felhasználói leírása1.79 MByte2019.01.25 13:36:08
PDF Egyszer használatos jelszó megváltoztatásának folyamata142.96 KByte2019.01.25 13:36:02


Útmutatók, kézikönyvek fedezetkezelő számára
Dokumentum megnevezéseDokumentum méreteUtolsó módosítás ideje
PDF E-fedezetkezelő alkalmazás felhasználói leírása3.96 MByte2019.01.25 13:35:55


Útmutatók, kézikönyvek fővállalkozók számára
Dokumentum megnevezéseDokumentum méreteUtolsó módosítás ideje
PDF E-fedezetkezelő alkalmazás felhasználói leírása2.05 MByte2019.01.25 13:35:20
PDF Egyszer használatos jelszó megváltoztatásának folyamata111.11 KByte2019.01.25 13:35:29